Informace

Historie hotelu

Černá paseka na temeni Černé hory, vzniklá vykácením z důvodu potřeby dřeva pro stříbrné doly v Kutné Hoře, byla podle josefínského katastru do roku 1785 zcela pustá. Brzy poté, v období rozmachu budního hospodářství, zde však postavili letní hájenku.
O sto let později hájenku od hajného Sagassera z Javořího dolu koupil hospodský a řezník Robert Bönsch, který v té době již vlastnil hotel U slunce ve Velké Úpě. V roce 1888 v přizpůsobené hájence Robert Bönsch otevřel sezónní výletní hostinec.
Bouda v nadmořské výšce téměř 1.300 metrů nad mořem se stala oblíbeným výletním místem nejen hostů z Janských Lázní, ale i ostatních turistů. Z verandy, kde byl umístěný otočný dalekohled, se naskýtal jeden z nejhezčích panoramatických pohledů na Krkonoše. Místo bylo navíc výhodné k pozorování východu slunce, což v té době bylo módní záležitostí.
S rozvojem turistiky koncem 19. století Robert Bönsch postavil vedle stávající boudy novou poměrně netradiční budovu. Při ní vyrostla ještě dřevěná vyhlídková věž, která dávala celku podobu spíše středověkého hradu. Na plošinu věže majitel přestěhoval objemný dalekohled a v roce 1900 k němu přibylo i vypouklé panoramatické zrcadlo.
O atraktivitu místa se podnikavý Robert Bönsch snažil i v dalších letech. Po roce 1900 zde vznikla samostatná poštovna, která zde fungovala až do roku 1937. Razítka na odtud odeslaných zásilkách jsou dnes vzácným sběratelským materiálem.
V roce 1908 začal Robert Bönsch boudu provozovat i v zimě. Nahrálo mu k tomu otevření sáňkařských drah do Janských Lázní a do Velké Úpy. Popularitu místa však umocňovala zvláště vzorná obsluha v pohostinství a vynikající česká kuchyně.
Po roce 1928, po dostavbě lanovky na Černou horu, příliv návštěvníků ještě vzrostl. V té době třípodlažní Černá bouda s prosklenou verandou přes celou svoji délku nabízela, i s původním objektem, ubytování pro sto osob. Podnikání na boudě jenom kvetlo.
Po druhé světové válce boudu chvíli provozoval svaz lyžařů. Následně objekt začal sloužit odborářům jako zotavovna ROH. V roce 1977 byla bouda v natolik nevyhovujícím stavu, že byla uzavřená. Po sedmiletém odkládání rekonstrukce byla bouda v roce 1984 zdemolovaná.
V roce 1993 byl na stávajícím místě dostavěný nový horský hotel podle návrhu Stavoprojektu Hradec Králové. V roce 2005 byl hotel zrekonstruovaný.

Voltage Multimedia Studio
© 2021 Černá bouda | Černá hora 171, 542 25 Jánské Lázně, Czech Republic | +420 773 772 171